office 2013 product key shop You can find product key for microsoft office 2013 , microsoft office 2013 serial number, microsoft office 2013 product key , office 2013 activator Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.cdkeypascher.com http://www.productkeysale.com

W dniu 9 lutego 2017 roku Kancelaria „Łepkowski, Boszko i Wspólnicy. Firma Adwokacka
– Spółka partnerska” reprezentując interesy swojego Klienta wniosła pozew do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie przeciwko Alior Bank S.A. o zapłatę nadpłaconych rat kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego (CHF).

Powództwo zostało oparte na twierdzeniu o abuzywności klauzuli indeksacyjnej stosowanej przez Alior Bank S.A. w umowie o kredyt zabezpieczony na nieruchomości „Megahipoteka” o następującej treści:

W przypadku Kredytów indeksowanych:

  1. kredyt indeksowany walutą będzie uruchomiony po przeliczeniu wg kursu kupna waluty ogłoszonym w siedzibie Banku w dniu dokonywania wypłaty Kredytu lub jego transzy;
  2. wysokość spreadu walutowego będzie miała wpływ na wysokość uruchomionej oraz pozostałej do spłaty Kredytu.”.

W ocenie prawników Kancelarii powyższa klauzula indeksacyjna (waloryzacyjna) stanowi niedozwolone postanowienie umowne, gdyż pozostawia Bankowi dowolność w zakresie określenia wysokości kursu waluty, według którego którym określona zostanie wysokość zadłużenia kredytobiorcy we frankach szwajcarskich (CHF). Konsekwencją abuzywności tego postanowienia jest bezskuteczność tejże klauzuli, tj. należy przyjąć, że kredyt nigdy nie został zindeksowany do franka szwajcarskiego (CHF).

W przypadku podzielenia przez sąd argumentacji zaprezentowanej przez prawników Kancelarii ewentualny wyrok sądu będzie miał dwutorowe konsekwencje prawne. Po pierwsze, Bank powinien zwrócić różnicę pomiędzy ratami faktycznie uiszczonym przez kredytobiorcę, a wysokością rat, które kredytobiorca powinien zapłacić bez uwzględnienia indeksacji (waloryzacji) kredytu do franka szwajcarskiego (CHF). Po drugie, Bank powinien skorygować wysokość zadłużenia kredytowego bez uwzględnienia mechanizmu indeksacji do franka szwajcarskiego (CHF).

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close